DAY1:抵达冲绳那霸
DAY2:万座毛——冲绳DFS环球免税店——冲绳美丽海水族馆wanzuomaochongshen dfsshuizu
DAY3:波上神宫——冲绳水果乐园——国际通大道boshangshuiguoleyuanguojitong
DAY4:琉球王朝古迹——玉泉洞——冲绳奥特莱斯购物城shoulixiquandongaotelaisi
DAY5:返回中国

预订流程123